ReadyPlanet.com
dot dot
dot
www.tjgf.org

dot
ทรูวิชั่นส์-ทีเจจีเอฟ. เปิดศึกกอล์ฟอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ2556-2557 article

ทรูวิชั่นส์-ทีเจจีเอฟ. เปิดศึกกอล์ฟอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ2556-2557

          ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย โดยการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตราสิงห์ จัดการการแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2556-2557 เป็นปีที่ 2 โดยมีทีมสวิงหนุ่ม-สาวจากมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขึ้นรับถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2556 ณ ห้องแพลตทินัม โรงแรมเมอร์เคียว ฟอร์จูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา...

 

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อานวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู เผยว่า “ในปัจจุบันกีฬากอล์ฟนับได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงมากในระดับสากล อีกทั้งเป็นกีฬาที่สามารถสร้างอาชีพที่มีรายได้สูง ให้แก่นักกีฬาอีกด้วย ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย ได้มีส่วนในการสร้างและพัฒนานักกอล์ฟในระดับเยาวชน มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อนักกอล์ฟเยาวชนเหล่านี้ เข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย การแข่งขันกอล์ฟในกีฬามหาวิทยาลัยจัดขึ้น ปีละ 1 ครั้งเท่าน้น ท้าให้นักกอล์ฟเยาวชนเหล่านี้ ขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย จึงมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะจัดท้าโครงการ การแข่งขันกอล์ฟมหาวิทยาลัยในประเทศไทยขึ้น เพื่อความต่อเนื่อง ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห่างไกลยาเสพติดเป็นสมาชิกที่ดี และทรงคุณค่าของสังคมไทย และที่สำคัญคือการก้าวเข้าสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในระดับสากลในอนาคต

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนนักกีฬากอล์ฟระดับมหาวิทยาลัยให้มีโอกาสพัฒนา เพื่อการแข่งขันในระดับประเทศ , ระดับประชาคม เอ อี ซี และระดับโลก เพื่อปลูกฝังความมีน้าใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย การเคารพกฎกติกามารยาทของเกมส์ อันจะท้าให้นักกอล์ฟ เป็นสมาชิกที่ดี และทรงคุณค่าของสังคมไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี แก่นักกอล์ฟซึ่งเป็นอนาคตของชาติ”

 

รศ.อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการและเลขานุการสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย เผยว่า “คุณสมบัติของนักกอล์ฟทีมีสิทธิ์ร่วมแข่งขัน ต้องกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 120 คน สามารถแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขัน และนักกอล์ฟสามารถฟอร์มทีม หรือสมัครแข่งบุคคลเองได้ เป็นการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นทีมชาย 4 คน ( คิดคะแนนที่ดีที่สุด 3 คน )  ทีมหญิง 3 คน ( คิดคะแนนที่ดีที่สุด 2 คน )  บุคคลชาย  และบุคคลหญิง โดยจัดการแข่งขัน 2 ครั้งด้วยกัน”

 

          ภายในงานมีพิธีรับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 โดยแชมป์ทีมชายจากมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วย ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์,กันต์ รื่นพันธ์,พงศ์ภัทร มีไชยศุภฤทธิ์ และเจษฎา เสวีวัลลพ ส่วนแชมป์ทีมหญิงจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วย ฉัตรประภา ศิริประกอบ,นวภร จันทร์บรรจง และศศิมา อนันตชัยศิริในส่วน

 

การแข่งขันและรางวัล ประจำปีการศึกษา 2556-2557

ครั้งที่ 1

วันที่ 3 – 6 กันยายน 2556 True Visions – Singha Thailand University Golf Championships. ณ สนามเดอะไพน์กอล์ฟชิงถ้วยถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ”

-ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ

-ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ

-ถ้วยบุคคลชาย รางวัลชนะเลิศ

-ถ้วยบุคคลหญิง รางวัลชนะเลิศ

 

ครั้งที่ 2

วันที่ 13 –15 พฤศจิกายน 2556 True-Visions – Singha Thailand University Golf Championships. ณ สนามเดอะไพน์กอล์ฟชิงทุนการศึกษาประจ้าปีการศึกษา 2556 –2557 แบ่งเป็น

-ทุนการศึกษานักกีฬาชาย

-ทุนการศึกษานักกีฬาหญิง

 

          ค่าสมัครแข่งขัน รายการที่ 1 แข่ง 4 วัน 5,000.00 บาท/คน และรายการที่ 2 แข่ง 3 วัน 3,500.00 บาท/คน สมัครแข่งขันได้ที่สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย โทร.0-2178-3664,0-2178-3666 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.tjgf.org

 

  

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อานวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู,คุณสรวง จันทรอุไร ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด,รศ.อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการและเลขานุการสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย รวมทั้งคณาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่รับถ้วยพระราชทานฯจากการแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555-2556 ณ โรงแรมเมอร์เคียว ฟอร์จูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา

 

คุณสรวง จันทรอุไร ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด,รศ.อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการและเลขานุการสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย และคุณชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรทรูวิชั่นส์และกลุ่มทรู รวมทั้งคณาจารย์ที่ปรึกษา และตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมในงานเปิดการแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556-2557 ณ ห้องแพลตทินัม โรงแรมเมอร์เคียว ฟอร์จูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา

รศ.อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการและเลขานุการสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับแชมป์ทีมสวิงหนุ่มจากมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วย พงศ์ภัทร มีชัยศุภฤทธิ์,กันต์ รื่นพันธ์,ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ และเจษฎา เสวีวัลลพ โดยมีดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ควบคุมทีม

 

คุณสรวง จันทรอุไร ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับแชมป์ทีมสวิงสาวจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วย ศศิมา อนันตชัยศิริ,ฉัตรประภา ศิริประกอบ และนวภร จันทร์บรรจง โดยมีอาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ควบคุมทีม

 

-สนับสนุนโดย...

 
TrueVisions-TJGF Thailand University Golf Championships.

ม.รังสิต กวาด 3 รางวัลใหญ่ กอล์ฟอุดมศึกษาสนามแรก article
ภาณุวิชญ์-ฉัตรประภา ซิวสวิงบุคคลกอล์ฟอุดมศึกษาสนาม 4 article
TJGF ประกาศคะแนนสะสมกอล์ฟอุดมศึกษา สนามที่ 3
ภาพการแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษาสนามที่ 3 มีใครกันบ้างเชิญเข้ามาชมครับ...
รังสิต-ศรีปทุม คว้าแชมป์ทีมชาย-หญิง,ภูมิ-ภัทรกันย์ ซิวสวิงบุคคลกอล์ฟอุดมศึกษาสนาม 3
ภาพการแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษาสนามที่ 2 มีใครกันบ้างเชิญเข้ามาชมครับ...
ลูกแม่โดม ซิวแชมป์ทีมหญิง และบุคคลชาย ศึกสวิงอุดมศึกษา สนาม2
ประมวลภาพการแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษา สนามที่ 1
ศรีปทุม ประเดิมกวาดแชมป์ทีมชาย-หญิงศึกสวิงอุดมศึกษา สนาม 1
ทรูวิชั่นส์-ทีเจจีเอฟ จัดสวิงอุดมศึกษาชิงถ้วยพระเทพฯ
การแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555
สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย (TJGF) ร่วมกับทรูวิชั่นส์ จัดแข่งขันสวิงอุดมศึกษา...
ทีเจจีเอฟผนึกกำลังทรูวิชั่นส์จัดการแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2555-2556Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย สมัครสมาชิก โทรศัพท์.02-178-3664,02-178-3666 โทรสาร.02-178-3663 :: ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ Webmaster TJGF E-mail : pentuu308@gmail.com